Baby’s, peuters en kleuters zijn altijd beelddenkers. Jonge kinderen hebben nog onvoldoende taalontwikkeling, om hun gedachten te kunnen omzetten in woorden. Pas rond het vierde jaar ontwikkelen de hersenen een voorkeur voor beelddenken of taaldenken.

Zo’n 95% van de kinderen wordt taaldenker, de rest blijft een beelddenker. Een beelddenker is meer ruimtelijk in zijn denken. Daardoor overziet een hij sneller het geheel en kan hij vlot een oplossing bedenken. Maar het onder woorden brengen van die oplossing is wel lastig. Dat kan dus problemen geven in het talige onderwijs op onze Nederlandse scholen.

Door hun manier van denken kunnen ze dingen snel doorzien en oplossen.

Zonder teveel op te gaan noemen, zijn dit algemene kenmerken die je terug kunt zien bij een beelddenker:

* Maken een trage, soms afwezige indruk
* Maken liever gebaren, wijzen, doen voor of tekenen dan woorden te gebruiken
* Zijn creatief in het bedenken van oplossingen
* Hebben moeite om teveel instructies tegelijk op te volgen
* Zijn snel afgeleid en ongeconcentreerd
* Zijn goed in organiseren en de leiding nemen bij spelletjes
* Zijn snel in het vinden van oplossingen
* Hebben wisselende schoolprestaties

De manier van lesgeven op de basisschool is vaak gericht op een verbale manier van informatie verwerken: de leerkracht vertelt en het kind luistert. Beelddenkers willen liever zien en doen, of lekker bewegen. Daar ligt dus ruimte voor de leerkracht om het beste te halen uit de beelddenkers in de klas! Met een computer of een tablet bijvoorbeeld, kan een beelddenker aan de slag met leermateriaal dat past bij zijn leerstijl.

Beelddenkers verwerken de informatie met ál hun zintuigen tegelijk:
horen, zien, bewegen, ruiken en voelen.

Houd jij in het onderwijsaanbod rekening met beelddenkers? En, weet je ze ook of ze bij jou in de klas zitten of in je praktijk?