Remedial Teaching, een steuntje in de rug.

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet helemaal zoals je zou wensen. Ouders en kind merken dat het leren niet vanzelfsprekend gaat. Een kind wordt hierdoor onzeker en krijgt steeds minder plezier in het leren. Op school begeleiden ze de leerlingen goed, maar een extra steun in de rug is soms toch nodig.
Remedial teaching is niet zomaar ‘bijles’. Bij remedial teaching geven we een leerling extra professionele, didactische hulp op basis van zijn of haar specifieke hulpvraag.
Na een gericht onderzoek, maken we een handelingsplan. In dit handelingsplan is naast oefeningen die gericht zijn op de specifieke leerproblemen van het kind, ook veel aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen. Ook werken we toe naar het moment, dat het kind zegt: “Ik kan het nu zelf”.
Kinderen met specifieke leerstoornissen, zoals dyslexie of dyscalculie, leren effectieve leerstrategieën waarmee ze hun probleem kunnen compenseren. Hierdoor leren ze beter en vooral met meer plezier!
Voor wie?

Kinderen met één of meerdere van onderstaande leerproblemen kunnen wekelijks (25 of 50 minuten) begeleid worden:

  • taalproblemen; woordenschat, zinsbouw
  • leesproblemen; aanvankelijk lezen, voortgezet lezen, begrijpend lezen
  • spellingproblemen
  • rekenproblemen
  • taakaanpak, concentratie, motivatie en faalangst

 

Neem contact op voor een gratis intake