LeestotaalShop

In de LeestotaalShop vind je een geselecteerd aanbod van didactische en remediërende materialen voor coaching, logopedie, lezen, spellen en rekenen. Ook zijn er leuke spellen te vinden die je tijdens de begeleiding of gewoon thuis kunt gebruiken ter ondersteuning van het leerproces.
Daarnaast hebben we een speciaal aanbod van leesboeken: boeken voor samenlezen, toneel- of theaterlezen, maar ook leuke boeken voor kinderen die lezen moeilijk vinden

Naar de webshop